Resultaten voor definitie

 
definitie
NWO Definities kennisbenutting.
Het aantal en de kwaliteit van de productieve interacties vormen een maat voor de kans op maatschappelijke impact. Directe inzichten vanuit een project of programma. Veranderingen in gedrag, relaties, acties en activiteiten als gevolg van het benutten van output. Deze definities hebben sterke overeenkomst met.:
Risicogroepen en COVID-19 RIVM.
Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirus humaan immunodeficientievirus -infectie die nog niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 getal onder 200/mm2.Mensen met ernstige leverziekte.
De veelzijdige definitie van geldschepping - Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties. Opties.
Dan begrijp ik u helaas niet en u daardoor wellicht mij ook niet -.; Wanneer scheppen het creëren uit niets is de taalkundige definitie à la Genesis, zeg maar, dan lijkt mij het vigerende gebruik van de term onder economen verplaatsen van iets dat buiten de markt al op miraculeuze wijze is ontstaan, naar binnen de markt iets anders te zijn dan scheppen.
Wat is de definitie van het ordermoment bij de behandeling? En mag ik de invoerdatum van de afspraak als orderdatum gebruiken? Nederlandse Zorgautoriteit.
Als de noodzaak eerder is vastgesteld dan wordt die datum als orderdatum gehanteerd, in dit voorbeeld wordt dus ook de tijd dat een patiënt op de wachtlijst staat meegerekend. Alleen wanneer de invoerdatum voldoet aan de definitie voor orderdatum mag deze datum gebruikt worden.
Wat is EMDR? - EMDR.
Er valt een last van je schouders af. Dat is het enige wat ik begrijp eigenlijk. Ik vind het een hele ervaring. Meisje met terugkerende nachtelijke belevingen. Een gevalsbeschrijving: jong meisje met terugkerende nachtelijke belevingen. Om de kenmerkende dynamiek van een EMDR behandeling te illustreren volgt een deel van een letterlijk verslag van een 8 minuten durende EMDR behandeling bij een zeer jong meisje. Anja is een meisje van 32 maanden dat wordt aangemeld met slaapproblemen, met name angst voor het inslapen.
Gratis woordenboek Van Dale.
de fi n i tie de; v; meervoud: definities 1 beschrijving van wat iets is: de definitie van een woord; per definitie uit de aard der zaak, vanzelfsprekend; mensen met een opleiding zijn niet per definitie slimmer dan mensen zonder opleiding. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?
Synoniemen van definitie; ander woord voor definitie - synoniemen.net.
beeld, bepaling, beschrijving, definitie, equivalent, oppuntstelling, parafrase, perifrase bepaling zn.: afbakening, berekening, definitie, determinatie, meting, omschrijving, vaststelling. woordverbanden van 'definitie' grafisch weergegeven. bij andere sites.: WikiWoordenboek Memodata - Van Dale Synoniemen - Interglot. ANW - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek.
KNMI - Hittegolf.
De maximum temperatuur kwam op 28 juli in De Bilt niet boven de 25 graden, waardoor deze zomer twee hittegolven telt: van 15 juli tot en met 27 juli en van 29 juli tot en met 7 augustus. Laatste hittegolf in het jaar.
Definitie van participatie - Kennisknooppunt Participatie.
Participatie is een containerbegrip en kan afhankelijk van de context verschillende betekenissen hebben. Er bestaat een grote diversiteit aan verschijningsvormen van participatie, waardoor het niet makkelijk is om tot een eenduidige definitie te komen. De definitie die het kennisknooppunt Participatie hanteert komt voort uit de door de Erasmus Universiteit opgestelde kennisbasis participatie en luidt.:
Definitie 'gezondheid' aan herziening toe medischcontact.
De WHO was ervan gecharmeerd. Huber vond haar definitie van gezondheid dynamischer dan de oude definitie uit 1948, toen gezondheid werd omschreven als a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
Wat is een merk? - De enige échte definitie van een merk.
Jouw definitie van een merk stuurt jouw denken erover, stuurt de manier waarop je communiceert met je klant, en stuurt de manier waarop je een merk bouwt. Als je begrijpt wat een merk echt IS en je vervolgens bedenkt welke belangen en bedragen er omgaan in het bouwen van een merk, realiseer je je hoe groot de gevolgen zijn van een vage of verkeerde definitie.
Definitie kwetsbare zwangere CPZ.
Definitie kwetsbare zwangere. De gemeente Rotterdam en de afdeling Verloskunde Gynaecologie van het Erasmus MC hebben gezamenlijk een definitie van kwetsbaarheid geformuleerd om kwetsbare zwangere vrouwen te kunnen identificeren. De definitie kan gebruikt worden voor zowel de praktijk, onderzoek als beleid.

Contacteer ons